آشنایی با مدرسه بادبادک

برنامه ها با کتاب های رسمی آغاز می شود ، اما شیوه اجرا و برنامه های جنبی با اعتقادات بادبادک تحقق پیدا می کند.

تلاش می کنیم مشکلاتی که در گذشته دانش آموزان با آن روبرو بوده اند را تکرار نکنیم .و بتوانیم الگوی خوبی برای مدارس دیگر بوجود بیاوریم .ما اعتقاد داریم آموزش رسمی علی رغم تمام مشکلاتش ، مشکل مهم آن در شیوه های اجراست . اعتقاد داریم برای گذار از سیستم رسمی به سیستم غیر رسمی که سازمان های بین الملی مانند یونسکو و یونیسف و... مطرح می کنند ، باید ابتدا نگاه مان را به آموزش و کودکی تغییر دهیم .

- اولین اصل در مدرسه ما شادی دانش آموزان است . شادی واقعی وقتی اتفاق می افتد که : احساسات انسانی تجربه شده باشد ، شادی دیگران دیده شود ، رشد و پیشرفت و دانایی و دانش وجود داشته باشد ،....

- یکی از نکات مهم آموزش به نظر ما نگاه پروژه ای به برنامه های درسی است . به این معنی که برنامه ها باید در نگاهی کل نگر و یک پارچه منسجم گردد تا به دست آوردی برای دانش آموز بی انجامد ؛ وگرنه هر لحظه دانش آموز را در گیر ماجرای متفاوت کردن و از هر دری سخنی گفتن ، جز اطلاعات پراکنده و بی هدف و بی مایه وبی ارتباط با زندگی و درک دانش آموز دادن نیست و دست آوردی مفید از آن باقی نخواهند ماند . مانند هزاران اطلاعاتی که با ضرب زور نمره وتهدید و پاداش به ما تزریق شد و چیزی از آن در ذهن و جان ما باقی نماند ،مگر آنچه که ما به اراده ونیازمان کسب کردیم . پروژه یکی از راه هایی است که به مدد آن می توان مورد آموزش را عمیق و قابل درک کودکان کرد .

راه های تماس با ما

تهران، خیابان فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی، کوی نسرین، پلاک 11

تلفن: 26112785

پست الکترونیک :

Info@badbadak.sch.ir

-------------------------------------------------------------------------

و برای ارتباط از طریق سایت فرم زیر را ارسال نمائید :