برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه بادبادک

به مدت یک هفته نمایشگاه کتاب های چندین ناشر معتبر مناسب مقطع سنی دبستان در مدرسه بابادک برگزار شد.