برقراری ارتباط مستقیم میان والدین و انجمن اولیاء و مربیان

به منظور ایجاد ارتباط بین انجمن اولیاء و مربیان و والدین محترم و همچنین اطلاع رسانی اقدامات
انجام شده توسط انجمن اولیاء و مربیان دبستان و استفاده از نظرات والدین، راه­های ارتباطی زیر پیشنهاد شده است

1-    ارتباط مستقیم با اعضاء انجمن (شماره همراه اعضاء)

2-    اطلاع رسانی و ارتباط از طریق پست الکترونیک انجمن : anjoman@badbadak.sch.ir

3-    اطلاع رسانی از طریق تابلو انجمن در بخش ورودی دبستان
4-    کانال اطلاع رسانی انجمن در تلگرام با عنوان : انجمن اولیاء و مربیان دبستان بادبادک
5-    ارتباط مستقیم و جلسات حضوری با اعضای انجمن مطابق برنامه هفتگی  و با هماهنگی قبلی در محل دبستان