کلاس هنر پایه سوم

کارگاه هنر پایه سوم: ساخت نقش برجسته با گِل رُس