کلاس بسکتبال باشگاه

برگزاري كلاس بسكتبال ترم تابستان براي پايه ي سوم در باشگاه بسكتبال