همکاری با مدرسه بادبادک

مدرسه بادبادک در زمینه های آموزشی و اجرایی همکار جدید می پذیرد.

علاقمندان به همکاری با مجموعه بادبادک می توانند فرم زیر را تکمیل و برای مدرسه ارسال فرمایند.

- فرم اعلام همکاری