برگزاری کارگاه مهارت های زندگی برای والدین مدرسه بادبادک

در آبان ماه 1394 کارگاه مهارت های زندگی برای والدین برگزار شد. در این کارگاه جمعی از پدر و مادرهای دانش آموزان حضور یافتند واز مباحث آموزشی و عملی استفاده کردند.


اجرای مانور زلزله در مدرسه بادبادک

انجام مانور آمادگی برابر زلزله در آبان ماه 1394 در مدرسه بادبادک


فعالیت های کلاسی : ساختن ماسک

ساختن ماسک های گوناگون، یکی از فعالیت های کلاسی


پرورش خلاقیت با نقاشی

پرورش خلاقیت دانش آموزان با نقاشی آزاد


پروژه آشنایی با استان های ایران

نمونه ی تحقیق دانش آموزان در پروژه آشنایی با استان های ایران


دسته بندی

آرشیو

برچسب